Polityka Prywatności - Sklep online Luna Obuwie

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do Klientów sklepu internetowego lunaobuwie.pl . Użytkownik sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z polityką prywatności i jej akceptacji. W przeciwnym razie, nie powinien korzystać z zawartości sklepu. Poniżej prezentujemy nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkowniku.

 

Administratorem danych osobowych jest:

 

F.H.”LUNA” E.HART-BOŻEK

UL.PRZYBOSIA 19

38-100 STRZYŻÓW

Wykorzystywane dane osobowe

Użytkownik podaje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. Do przejrzenia oferty sklepu, zapoznania się z treścią (regulamin, polityka cookies, zasady korzystania ze strony itd.) użytkownik nie musi nam udostępniać swoich danych. Jeśli jednak chce dokonać zamówienia wybranego produktu podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Dane podane podczas zamówienia, czy rejestracji wykorzystywane są przez sklep lunaobuwie.pl do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się i realizacji zamówienia. Klient może dokonać zamówienia także bez rejestracji.

 

Sklep udostępnia dane firmom kurierskim i pracownikom Poczty Polskiej w celu dostarczenia towaru pod wskazany adres. Wykorzystuje dane w celach marketingowych tylko za zgodą klienta. Dane zarejestrowanych użytkowników zamieszczających opinie produktów, wraz z komentarzami mogą zostać wykorzystane do promocji sklepu lunaobuwie.pl . W sytuacji, w której klient złamał prawo sklep udostępnia jego dane organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

 

Sklep zbiera także dane automatycznie, mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie, zbierania danych demograficznych (z jakiego regionu klient łączy się z internetem itd.) czy w celach technicznych do administrowania serwerami.

Ochrona i poufność danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez sklep internetowy lunaobuwie.pl są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy LUNA oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883). Informacje dotyczą m.in. realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń, rozwiązywania ewentualnych reklamacji oraz informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez sklep, za zgodą klienta.

 

Sklep zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, nie biorącym udziału w realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

Bezpieczne przechowywanie danych

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub uaktualnienia.

Zmiana polityki prywatności

Sklep lunaobuwie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, bez obowiązku informowania o tym użytkowników, w dowolnym momencie. Osoba wchodząca na stronę sklepu ma obowiązek zapoznać się z polityką prywatności.