Druga Para 50% Taniej - Sklep online Luna Obuwie

Druga Para -50%
REGULAMIN PROMOCJI „Druga Para 50% Taniej”


Postanowienia ogólne

1. Organizatorami akcji promocyjnej „Druga Para 50% Taniej”jest:
F.H. „ LUNA „ Elżbieta Hart-Bożek z siedzibą w Strzyżowie, za pośrednictwem sklepu internetowego lunaobuwie.pl.
2. Akcja Promocyjna „Druga Para 50% Taniej” zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 07.11.2017 – do 19.11.2017 włącznie.
3. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym LunaObuwie.pl
4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1.

Warunki i zasady udziału w promocji

 

1. Czas trwania promocji obejmuje okres 07.11.2017 – do 19.11.2017 włącznie. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.
2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu dwóch par obuwia dostępnego w sklepie internetowym ma możliwość zakupu drugiej z rabatem -50% Wg. poniższego schematu:

Przykładowy zakup promocyjny:
Koszyk:
(1) Buty Damskie w cenie 100zł
(2) Buty Damskie w cenie 70zł
Rabat:
Rabat na tańszą parę w wysokości 50%.
Koszt zamówienia:
(1) 100zł + (2) 35zł = 135zł4. W Promocji biorą udział wszystkie buty dostępne w sklepie www.LunaObuwie.pl, również przecenione.
5. Aby skorzystać z rabatu, podczas zamówienia należy uzupełnić pole Kupony, kodem rabatowym: drugapara
Kod rabatowy nie łączy się z żadnym innym kodem rabatowym sklepu LunaObuwie.pl.
6. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu, po dokonaniu zamówienia nie ma możliwości wykorzystania rabatu.
7. Klient może skorzystać z rabatu tylko jeden raz.
8. LunaObuwie.pl w Promocji „Druga Para 50% Taniej” dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat (druga para) z zachowaniem postanowień Regulaminu Wymiany i Zwrotów dostępnego w LunaObuwie.pl. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, LunaObuwie.pl zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty. Możliwa jest wymiana w przypadku pary pierwszej zakupionej w ramach tej promocji zgodnie z Regulaminem Wymiany i Zwrotów, natomiast w przypadku zwrotu możliwy jest zwrot obu par zakupionych w ramach promocji, pary na który został udzielony rabat lub zwrot pary pierwszej z równoczesnym anulowaniem rabatu na druga parę i wyrównaniem różnicy przez Kupującego.
9. Jeżeli w koszyku zostanie dodanych więcej niż dwie pary butów, rabatem będzie objęta najtańsza para.

Postanowienie końcowe

10. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie LunaObuwie.pl.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem LunaObuwie.pl.
12. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie
13. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

1 Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową